Csodavilág Óvoda

Rólunk

Óvodánk Budapesten a XVIII. kerületben, Pestszentlőrinc-Pestszentimre kertvárosi részén, családi házas környezetben helyezkedik el. Intézményünk jó infrastruktúrával, 5 jól felszerelt csoportszobával, védett, tágas, modern játszó udvarral rendelkezik.

Környezetünk kialakítása gyermekközpontú, egyénre szabott, gyakorlatias és ösztönző, lehetőséget kínálva a gyermekek számára, hogy természetes érdeklődéssel figyeljék a világot és tapasztalatokat szerezve a tanulás egy természetes folyamattá váljon.

Óvodánk támogatja az alapkészségek folyamatos fejlesztését, felkészíti a gyermeket a szociális/érzelmi, kognitív képességek sikeres alkalmazására. A tevékenység szervezéseknél egyensúlyt teremtünk a gyermekek által kezdeményezett és a pedagógus által irányított tevékenységek között.

Az óvoda pedagógusai elvégezték a Dr. Thomas Gordon által létrehozott P.E.T. tréninget, melyen kommunikációs- és kapcsolati készségeket sajátítottak el. Ezeket az érintkezési módokat használják a gyerekcsoportban a boldogabb kapcsolatok, az eredményesebb nevelés és tanítás érdekében. Az érzelmi intelligencia ma kulcskompetencia, a racionális elme eredményességét is nagyban befolyásolja.

A GORDON módszer komplexen fejleszti a gyermek és felnőtt érzelmi teljesítő képességét, megújulását, sikerességét. Az óvodában a napi "rutin" helyzetek adják a legtöbb lehetőséget arra, hogy pozitív magatartásmintákat alakítsunk ki. A módszer sikerét pedig szeretnénk a szülőkkel is megosztani, így rendszeresen szervezünk számukra is Gordon-tréningeket, tanfolyamokat.

Szakmailag képzett pedagógusaink biztosítják a gyermekek felkészítését az iskolai életre, a magabiztos társadalmi beilleszkedésre.

2018/2019-es nevelési évben Iskola-előkészítő csoportot is indítottunk óvodánkban. Szakmai sikernek könyvelhetjük el mind a szülők mind a tanítóktól visszaérkező sok pozitív visszajelzést. Az Iskola-előkészítő csoportba az utolsó óvodai évüket kezdő nagycsoportos gyerekek jelentkezhetnek át. Komplex tevékenységekkel, kicsit megváltozott napi- és hetirend szervezésével, egyéni képességfejlesztéssel készítjük fel őket az iskolai életre.

2012. szeptember 1-vel két nyelvi csoport beindítására került sor, melyben az angol végzettséggel rendelkező óvodapedagógusok célja, hogy megismertessék és megszerettessék a gyerekekkel az adott idegen nyelv kultúráját is.

A korai idegen nyelv fejlesztés a személyiség sokoldalú kibontakoztatásának egyik útja, mely segíti a gondolkodási, érzelmi, társas készségek fejlődését is.

A nyelvi nevelés, az idegen nyelvvel való ismerkedés során a gyermekek számára fontos a jó hangulat, a bátorítás, a pozitív megerősítés. Az óvodapedagógusok mondókák, dalok, játékos tevékenységek és kötetlen beszélgetés segítségével érik el, hogy a gyermekek a megértéstől, a cselekvéses válaszig eljussanak, valamint az óvodai évek végére passzív szókincsük egyre gazdagabb legyen.

A délutáni időszakban lehetőség nyílik szakkör formájában szabadon választott tevékenységekben való részvételre, melyek évről évre színesítik a gyerekek mindennapi tevékenységeit.

Az évek során több olyan programunk is hagyománnyá vált, melyeken a gyerekek, szüleikkel együtt tevékenykedhetnek, ünnepelhetnek (szüreti mulatság, adventi és tavaszi kézműves délutánok, Föld napi kertészkedés, családi nap)

Óvodánk udvara az elmúlt években az Alapítvány támogatásával nagyszabású fejlesztés keretében megújult; és változatos mozgáslehetőséget biztosít a gyerekek számára, mely a mindennapi testnevelés színtere is. Ezek mellett a mozgásfejlesztés lehetőségét a csoportszobákban különböző tornaszerek segítségével biztosítjuk.