Óvodai jelentkezés, beiratkozás

Óvodai beiratkozás a 2024/2025 nevelési évre

A beiratkozás személyesen zajlik, mindkét szülő megjelenése kötelező.

IDŐPONT:

2024.05.06. hétfő

délelőtt 08:00-11:30

délután 12:30-16:30

és 

2024.05.07. kedd

délelőtt 08:00-11:30

délután 12:30-16:30
Az óvodai beiratkozási hirdetményt az alábbi feltöltött dokumentumban tekintheti meg: Az óvodai felvétel, beiratkozás eljárásrendje

Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik.

A beiratkozás pontos idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának

határidejéről a fenntartó rendelkezései szerint hirdetményt teszünk közzé, valamint az óvodai hirdetőtáblákon, az óvodai honlapon tájékoztatjuk a szülőket.

A felvétellel kapcsolatos döntésről e-mail-en vagy postai úton kapnak tájékoztatást az

érintettek.

Intézményi hagyományaink szerint a jelentkezést megelőzően Nyílt napok keretében

lehetőséget biztosítunk leendő óvodásainknak és szüleiknek, hogy ismerkedjenek az óvodai

élettel, környezettel és az intézmény dolgozóival.

A jelentkezés alkalmával valamennyi szülő számára biztosított az intézmény házirendjének

tanulmányozása, valamint az esetlegesen felmerülő kérdések tisztázása.

Az óvoda feladata a fenntartó által kijelölt, működési körzet mindenkori ellátása.

A felvételről, átvételről az Intézményvezető jogosult dönteni.

Mikor veheti igénybe a gyermek az óvodát?

- a harmadik életév betöltésétől addig, amíg a tankötelezettségének teljesítését meg nem

kezdi (maximum nyolcéves koráig),

- ha a szülő beíratta gyermekét, befizette az étkezés térítési díját.

Beiratkozáshoz szükséges okmányok:

- a gyermek személyazonosítására alkalmas és állampolgárságára vonatkozó születési

anyakönyvi kivonata

- a gyermek nevére kiállított személyi igazolvány

- lakcímet igazoló hatósági igazolvány,

- a gyermek TAJ kártyája,

- amennyiben rendelkezik szakértői véleménnyel, ennek bemutatása is szükséges (BTM)

- a szülők személyi igazolványa és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,

Az óvodai felvétel, átvétel elbírálásának szempontjai:

- lakóhely szerint az óvoda körzetéhez tartoznak,

- a XVIII. kerületben laknak,

- a gyermek testvére az adott intézménybe jár, ill. testvére közeli társintézménybe jár (bölcsőde, iskola),

Amennyiben a szülő számára a felvételi döntés nem megfelelő, felülbírálati kérelemmel fordulhat az óvoda fenntartójához.

A beiratkozás után az óvodavezető a kérelmeket folyamatosan, az esetlegesen

megüresedő helyek függvényében méltányolja.

Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról az első szülői értekezleten az óvodavezető ad tájékoztatást.

Szakértői bizottsági szakvéleménnyel rendelkező beilleszkedési, tanulási, magatartászavaros gyermekek csoportba sorolása az óvodavezető kompetenciája.

Amennyiben a személyi feltételekben változás történik, vagy egyéb nyomós indok áll fenn

(akár nevelési év közben), a gyermekcsoportok érdekében év közben is sor kerülhet az

óvodapedagógusok más csoportba történő beosztására.