Aktuális információk

TANKÖTELEZETTSÉGGEL / TANKÖTELEZETTSÉG HALASZTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. Indokolt esetben a gyermek - a szülő kérelmére és az Oktatási Hivatal ezt támogató döntése alapján további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt. A gyermek 6. életévének betöltése után a tankötelezettség megkezdésének halasztását kizárólag egy alkalommal és egy nevelési évre lehet kérelmezni.Az Oktatási Hivatal oldalán tájékozódhatnak a jogszabályi háttérről, a kérelem benyújtásával kapcsolatosan. 

A Csodavilág Óvoda intézményben, a gyermekeik ellátását biztosító óvodapedagógus kollégáink a gyermek iskolaérettségével, egyéni fejlődési ütemével és amennyiben szükséges a tankötelezettség halasztásával kapcsolatos kérdéseikre soron kívül, amennyiben szükséges egyéni fogadóóra keretében is rendelkezésre állnak.

A kérelmeket a szülőknek 2022/2023. tanév vonatkozásában 2022. január 18. napjáig kell benyújtani.

https://www.oktatas.hu/.../tankotelezettseg_halasztasa


Köszönjük támogatásukat!