Oktatási Hivatal Bázisintézménye

Az intézmény kiemelt feladatának tekinti a pályakezdő pedagógusok mentorálását, lehetőséget adva, hogy nálunk váljanak hivatásukat szerető jó szakemberekké. Az óvoda által megvalósított innovációk, pályázatok sikerei, a jó gyakorlatok kidolgozása és megvalósulása adta a lendületet, hogy a nevelőtestület az Oktatási Hivatal Bázisintézményi pályázatán elinduljon, és továbbadja, azokat a pedagógiai módszereket, melyeknek birtokában áll.

Büszkék vagyunk arra, hogy a Csodavilág Óvoda 2023-ban ismét elnyerte az

OKTATÁSI HIVATAL BÁZISINTÉZMÉNYE címet

Óvodánk magasan képzett pedagógusai vállalják, hogy kidolgozott és a mindennapi gyakorlatban alkalmazott jó gyakorlatait, az általuk készített fejlesztő eszközöket bemutatják az érdeklődő pedagógusok számára.

Megosztani kívánt jó gyakorlataink:

  • Iskola-előkészítő csoport; gyermekek kíváncsiságára alapozott tudástartalmak bővítése játékos tevékenységek során, kommunikációs készségek, értelmi képességek fejlesztése
  • Gordon-módszer alkalmazása az óvodai gyakorlatban; kommunikációs eszközök, játékok bemutatása, elősegítve a gyermekek érzelmi intelligenciájának fejlődését, valamint pedagógusok továbbképzési lehetőségek biztosítása
  • Angol nyelvi ízelítő az óvodában; projekt szemlélet bemutatása, gyermekek ismerkedése az idegen nyelvvel dalok, játékok segítségével, párhuzamos tevékenységszervezés

Bázisintézményi kapcsolattartó neve: 

 Polgár Attiláné

Elérhetősége: 06-1/247-27-57

csodavilagbazisovoda@gmail.com