Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány

A Csodálatos Gyermekvilág Alapítvány 2009-ben kezdte meg működését a XVIII. kerületben. Kuratóriumának tagjai pedagógiai szakemberek, szakértők, akik a célkitűzéseik megfogalmazásánál elsődleges szempontként jelölték meg, hogy gyermek-centrikus, játékos tevékenységekre építő szabadidős tevékenységek szervezését támogatják.

Kiemelt figyelmet szentelnek a kerületi óvodák és a határon túli magyar óvodák közötti kapcsolatok ápolására, fenntartásának segítésére, valamint a gyermekek táboroztatásának támogatására.

Az Alapítvány eddigi működése alatt elérte, hogy a szervezet által megfogalmazott célkitűzések az önkormányzat oktatásfejlesztési tervei között is kiemelt helyen szerepelnek. A köznevelési feladatellátást az Alapítvány az önkormányzattal kötött Köznevelési megállapodás alapján valósítja meg.