Csodavilág Óvoda


"Nem az a feladatunk, hogy a felnövekvő generációnak meggyőződéseket közvetítsünk. Hozzá kell segítenünk, hogy a saját ítélő erejét, a saját felfogóképességét használja. Tanuljon meg a saját szemével nézni a világban. (...) A mi vélekedéseink és meggyőződéseink csak a mi számunkra érvényesek. Az ifjúság elé tárjuk őket, hogy azt mondjuk: így látjuk mi a világot. Nézzétek meg most már ti is, milyennek mutatja magát nektek. Képességeket ébresszünk fel, és ne meggyőződéseket közvetítsünk. Ne a mi igazságainkban higgyen az ifjúság, hanem a mi személyiségünkben. Azt vegyék észre a felnövekvők, hogy mi keresők vagyunk, és őket is a keresők útjára kell vezetnünk."

Rudolf Steiner

Óvodánk Pestszentlőrinc-Pestszentimre családi házas övezetben helyezkedik el. Intézményünkben 5 csoport működik melyek közül kettőben angol nyelvi ízelítő is megjelenik a mindennapokban. Kettőben a Gordon Módszer szemléletében folyik a pedagógiai munka, mely komplexen fejleszti a gyermek és felnőtt érzelmi teljesítő képességét, megújulását, sikerességét. Az ötödik csoport iskola előkészítőként szervezi a mindennapi tevékenységeit, ami maga nevében egyedülálló. Az óvodához tágas, füves udvar tartozik. Korszerű színes és ütéscsillapító gumiburkolat fedi az udvar nagy területét. A füvesített pályák és a kreativitásra ösztönző játékok sokoldalúan inspirálják mozgásra a 3-7 éves korosztályt. Ezen kívül a gyerekeknek lehetőségük nyílik az épület melletti tanösvényen ismereteiket, tapasztalataikat bővíteni az ott felfedezhető eszközök által.

Nevelési programunkban a hangsúlyt a játékos tapasztalatszerzésre helyezzük. Így valósítjuk meg az ismeretátadást. Kiemelt feladataink:

  • egészséges életmód alakítása
  • érzelmi, erkölcsi nevelés és szocializáció, közösségi életre való felkészítés
  • tehetséggondozás
  • népi hagyományok megismertetése
  • környezettudatos magatartás megalapozása

A családi nevelés kiegészítéseként célunk, hogy a gyerekek szeretetben, érzelmi biztonságban, nyugodt környezetben, élményekkel gazdagodva nevelkedjenek. Kapcsolatot tartunk más intézményekkel, például a Pedagógiai Szakszolgálat munkatársai kijárnak óvodánkba. Pszichológus, logopédus, fejlesztő pedagógus, gyógytestnevelő heti rendszerességgel foglalkozik a gyerekekkel.

A családok a csoportos, óvodai és alapítványi rendezvényeken, nyílt napokon betekintést kaphatnak gyermekük óvodai életébe, fontos hagyományunk például a szüreti mulatság, Márton nap, családi nap, csoportszinten pedig a rendszeres barkács délutánok. Az óvoda pedagógiai tevékenységrendszere és az óvodában kialakított gyermekbarát környezet biztosítja az óvodáskorú gyermek fejlődésének legmegfelelőbb feltételeit. Jól képzett óvodapedagógusok magas színvonalú szakmai munkával fejlesztik a gyermekek személyiségét.

Szerintünk a kreatív játék a kisgyerekek számára minden megismerés forrása, éppen ezért mi tényleg tiszteljük a játszó gyerekeket. Hiszen a gyermek a szabad játékon keresztül megismeri az őt körülvevő világot, miközben továbbfejleszti önmagát.

Intézményünk vegyes csoportokkal működik. A csoportok szervezésénél fontosnak tartottuk, hogy a szülők egyéni elképzelését is figyelembe vegyük (testvérek, baráti kapcsolatok, bölcsődébe együtt járt, szomszédok stb.) Az egészséges életmód szokásrendszerének kialakításával az a célunk, hogy a nálunk nevelkedők kiegyensúlyozott gyerekekké váljanak.

Nevelőtestületünk egy folyamatosan megújuló közösség. Négy óvodapedagógus már több mint 20 éve van a pályán és hárman rendelkeznek szakvizsgával. Az óvodapedagógusok és a nevelést segítők - dajkák, és pedagógiai asszisztensek - egységes nevelési célokat megfogalmazva eredményesen végzik a csoportos feladataikat.

A szülők elégedettek, amit az is bizonyít, hogy évről évre többen szeretnék beíratni gyermeküket hozzánk.

Szeretettel várjuk leendő óvodásainkat!

Csodavilág Óvoda munkaközössége